81 759 24 00

730 24 29 29

Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:30

Komornik sądowy, zwany dalej "komornikiem", jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa -art.1,2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. 2016, poz.1138 ze zm.).


Dane kontaktowe

Kancelaria Komornicza w Lublinie

ul. Hutnicza 3

20-218 Lublin


tel.: 81 759 24 00

kom.: 730 24 29 29

email: lublin.gorgol@komornik.pl


Godziny pracy kancelarii:

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30


Komornik przyjmuje interesantów:

we wtorki i czwartki

od godz. 10:00 do godz. 14:00

Komornik przyjmuje interesantów także w inne dni tygodnia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.


Konto Bankowe kancelarii:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Numer rachunku: 07 1600 1446 1837 3785 7000 0001


Mapa Dojazdu